Back to Top

Disclaimer

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst DrGreenshop.nl.com ten aanzien van deze website (‘de website’) op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links, zijn eigendom van DrGreenshop.nl. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Drgreenshop.nl. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Ondanks de zorg en aandacht die DrGreenshop.nl aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Drgreenshop.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Drgreenshop.nl, welke geen eigendom zijn van Drgreenshop.nl. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Drgreenshop.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van Drgreenshop.nl.

Drgreenshop.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als een vervanger van een consult door een arts of bevoegd behandelaar. De informatie op deze website is niet bedoeld voor diagnose, behandeling of genezing van een ziekte. Neem bij twijfel altijd contact op met uw behandelende arts of huisarts.

Verbeteringen en suggesties
Drgreenshop.nl stelt het zeer op prijs indien u taalfouten of onjuistheden wilt melden.

Informatie, suggesties voor verbetering en ander materiaal en berichten die Drgreenshop.nl naar aanleiding van haar website ontvangt, worden beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en als bedoeld om door Drgreenshop.nl vrij gebruikt te worden zonder dat daar verder nog enige nadere toestemming voor nodig is.